Gösterim Stili İstek durduruldu: SSL/TLS güvenli kanalı oluşturulamadı.

Gösterim Stili İstek durduruldu SSL TLS güvenli kanalı oluşturulamadı

"İstek durduruldu: SSL/TLS güvenli kanalı oluşturulamadı." hatası alırsanız yapmanız gereken bu yazıda :)

WebClient sınıfını kullanarak bir url'den html çekmek istediğinizi düşünelim:

Uri url = new Uri("https://www.bloomberght.com/doviz/euro");
using (var client = new WebClient())
{
    string html = client.DownloadString(url);
}

Şu hatayı alabilirsiniz:

Bu hatayı aldığınızda yapmanız gereken şu satırı eklemek:

Uri url = new Uri("https://www.bloomberght.com/doviz/euro");
using (var client = new WebClient())
{
    ServicePointManager.Expect100Continue = true;
    ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
    string html = client.DownloadString(url);
}

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;

satırlarını client.DownloadString()'ten önce bir yerlere yazmanız yeterli.

Kolay gelsin.