Unable to convert MySQL date/time value to System.DateTime Hatasının Çözümü

Unable to convert MySQL date time value to System DateTime Hatasının Çözümü

Ufak bir connection string ayarı gerektiren bir durum.

MySql veritabanı kullanarak yaptığınız projelerinizde 

Unable to convert MySQL date/time value to System.DateTime

hatası alıyorsanız web.config teki connection strings inize ufak bir ekleme yapmalısınız:

<add name="DAConnection" connectionString="server=localhost;User Id=root;password=xxx;Persist Security Info=True;database=yyy;charset='latin5'; Convert Zero Datetime=true; Allow Zero Datetime=true;" providerName="System.Data.EntityClient" />

veya Entity Framework kullanıyorsanız:

 <add name="DAEntities" connectionString="metadata=res://DA.DAL/daltinkurt.csdl|res://DA.DAL/daltinkurt.ssdl|res://DA.DAL/daltinkurt.msl;provider=MySql.Data.MySqlClient;provider connection string=&quot;server=localhost;User Id=root;password=xxx;Persist Security Info=True;database=yyy;charset='latin5'; Convert Zero Datetime=true; Allow Zero Datetime=true&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />

(kırmızı alanlara dikkat!)

Bir kaynakta şöyle der:

To fix this problem, either replace all invalid timestamps with NULL or a valid timestamp, or add Allow Zero Datetime=true