18 August 2019 Sunday
Twitter

Byte miktarını görüntüleme

Byte miktarını görüntüleme

Byte miktarını, büyüklüğüne bağlı olarak otomatik KB, MB, GB, .. olarak görüntülemek için basit bir genişletme metodu paylaşmak istedim.

Matrix - Dinamik, çok boyutlu, jenerik dizi classı

Matrix Dinamik çok boyutlu jenerik dizi classı

Dynamic, multidimensional, generic arrays mı yazsaydım başlığa bilemedim :)
Bu class ile dilediğiniz boyutlu diziler oluşturabilir ve bildiğiniz standart bir diziymiş gibi kullanabilirsiniz.

Tüm yazılarım