RegisterForEventValidation can only be called during Render() hatasının çözümü

RegisterForEventValidation can only be called during Render hatasının çözümü

RegisterForEventValidation can only be called during Render() şeklinde bir hata mesajı alıyorsanız çözümü yazının devamında...

Excel'e ya da Word'e birşeyler export ederken veya RenderControl kullanıyorken

RegisterForEventValidation can only be called during Render();

ya da Türkçe olarak

RegisterForEventValidation ancak Render() sırasında çağrılabilir

şeklinde bir hata alıyorsanız;

.aspx sayfanızın en üstüne 

EnableEventValidation="false"

ekleyin olsun bitsin. :)

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/xxx.master" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" EnableEventValidation="false" %>