Örnek Console Uygumalaması: Piyano

Klavyeyi kullanarak nota seslerini çıkarmaya ne dersiniz?

Bu yazıdaki amacımız, C# ve algoritma bilgimizi geliştirmektir.

Programda enums, do-while, switch kullanılmıştır.

Program için gerekli olan nota bilgilerini bir enum için de tutararak programın okunabilirliği arttırılmıştır.

Klavyeden a'dan - j 'ye harfler sırasıyla Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si notalarını çıkarmaktadır.

Nota ses süresi istenirse ayarlanabilmektedir.

 

Program kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  public enum Frekanslar
  {
    Do = 261,
    Re = 293,
    Mi = 329,
    Fa = 349,
    Sol = 392,
    La = 440,
    Si = 493
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      const int sure = 100;
      bool cikis = false;

      do
      {
        ConsoleKeyInfo info = Console.ReadKey();
        switch (info.Key)
        {
          case ConsoleKey.A:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Do, sure);
            break;
          case ConsoleKey.S:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Re, sure);
            break;
          case ConsoleKey.D:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Mi, sure);
            break;
          case ConsoleKey.F:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Fa, sure);
            break;
          case ConsoleKey.G:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Sol, sure);
            break;
          case ConsoleKey.H:
            Console.Beep((int)Frekanslar.La, sure);
            break;
          case ConsoleKey.J:
            Console.Beep((int)Frekanslar.Si, sure);
            break;
          case ConsoleKey.Enter:
            cikis = true;
            break;
        }
      } while (!cikis);
    }
  }
}

Programı indirmek için buraya tıklayınız.