ASP.NET'te MessageBox.Show Kullanımı

mbox tab tab... Ne de çok kullanırdım... Neden aynısını ASP.NET'te kullanmayayım ki?

"mbox tab tab".. 

Windows Form tarafında ne de çok kullanırdım. :)

Aynı şeyi neden ASP.NET tarafında yapmayayım diye düşündüm ve ortaya enteresan birşeyler çıktı. :)

Önce MessageBox işini görecek güzel bir JavaScript kütüphanesi bulmam gerekiyordu. Birkaçına baktıktan sonra, https://github.com/naoxink/notifIt adresindeki "notifIt!" pluginini kullanmaya karar verdim.

(Demo için http://naoxink.hol.es/notifIt adresine göz atabilirsiniz. Oldukça ideal.)

Dilerseniz her zaman olduğu gibi öncelikle Solution Explorer görüntüsünü paylaşayım:

Tabii "notifIt!" plugini için bize bir de jQuery lazım. Onu da projeye dahil ettim.

Amacım code behind tarafında MessageBox.Show metodunu kullanabilmek olduğu için, bu metodun 5 farklı şekilde overload edilmiş halinin bulunduğu MessageBox classını yazdım.

Class içeriğini, sayfa altındaki indirme linkinden örnek projeyi indirerek inceleyebilirsiniz.

MessageBox için örnek kullanımlar:

MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Success);
MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Success, true);
MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Success, 2000);
MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Success, false, 2000);
MessageBox.Show(new MessageBox.MessageBoxInfo
{
  Mesaj = "Deneme metni",
  MesajTipi = MessageBox.MesajTipleri.Success,
  OtoKapa = true,
  Sure = 3500
});

Parametrelerin ne işe yaradığını kısaca yazayım:

 • Mesaj (string / varsayılan: ""); Sayfada çıkacak mesaj metni,
 • MesajTipi (enum / varsayılan: Info); Mesajın tipini belirtir. 4 mesaj tipi var: Success, Info, Warning, Error.
 • OtoKapa (bool, varsayılan: true); true ise, mesajın Süre bilgisi kadar bekledikten sonra otomatik kapanacağını belirtir. false ise, ancak tıklanınca kapanır.
 • Sure (int / varsayılan: 3500); OtoKapa true ise, mesajın ne kadar süre ile (milisaniye bazında) sayfada gösterileceğini belirtir.

MesajTipleri:

public enum MesajTipleri
{
  Error,
  Info,
  Warning,
  Success
}

Şimdi sıra örnek bir sayfa oluşturmada:

Default.aspx:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <meta charset="utf-8">
  <title>MessageBox</title>
  <style type="text/css">
    pre
    {
      border: solid 1px #ccc;
      background-color: #ffa;
      padding: 5px;
      color: #a00;
      line-height: 1.5em;
    }
  </style>
  <link rel="stylesheet" href="/js/notifyit/notifIt.css" />
  <script src="/js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
  <script src="/js/notifyit/notifIt.js"></script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div style="margin: 100px 0px 30px 0px;">
    <asp:CheckBox ID="cbOtoKapa" runat="server" Text="Otomatik kapansın" />
    <br />
    Gösterim süresi:
    <asp:TextBox ID="txtSure" runat="server" Text="2000" />
    milisaniye
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="btnSuccess" runat="server" Text="Success" OnClick="btnSuccess_Click" />
    &nbsp;
    <asp:Button ID="btnWarning" runat="server" Text="Warning" OnClick="btnWarning_Click" />
    &nbsp;
    <asp:Button ID="btnInfo" runat="server" Text="Info" OnClick="btnInfo_Click" />
    &nbsp;
    <asp:Button ID="btnError" runat="server" Text="Error" OnClick="btnError_Click" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Default.aspx.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  int Sure
  {
    get
    {
      return Convert.ToInt32(txtSure.Text);
    }
  }
  bool OtoKapa
  {
    get
    {
      return cbOtoKapa.Checked;
    }
  }

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  { 
  }

  protected void btnSuccess_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Success, OtoKapa, Sure);
  }
  protected void btnWarning_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Warning, OtoKapa, Sure);
  }
  protected void btnInfo_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Info, OtoKapa, Sure);
  }
  protected void btnError_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show("Deneme metni", MessageBox.MesajTipleri.Error, OtoKapa, Sure);
  }
}

İsterseniz, bu metodu UpdatePanel içerisinde, isterseniz Page_Load ta nerede kullanmak isterseniz kullanın. Sorunsuz çalışır.

İşte buraya kadar yaptıklarımızın sonucu:

Şimdi geldik en keyifli noktaya.

Code behind tarafında "mbox tab tab" yapınca MessageBox.Show metodu otomatik gelsin istiyorum.

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC#\Snippets\1033\Visual C#" klasöründeki mbox.snippet dosyasını kopyalayalım ve "C:\Users\Devrim Altınkurt\Documents\Visual Studio 2010\Code Snippets\Visual C#\My Code Snippets" klasörüne yapıştıralım.

(Sizin Windows'unuzun ve Visual Studio'nuzun bilgisayarınızın hangi partitionına kurulu olduğunu bilemem tabii ki...smiley)

Aynı klasörde de değişiklik yapabiliriz ama adı üstünde My Code Snippets klasöründe durması kulağa daha iyi geliyor.

Önce orjinal dosyada ufak bir değişiklik yapalım:

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC#\Snippets\1033\Visual C#\mbox.snippet:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>mbox</Title>
			<Shortcut>mbox2</Shortcut>
			<Description>Code snippet for MessageBox.Show</Description>
			<Author>Microsoft Corporation</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>string</ID>
					<ToolTip>String to display</ToolTip>
					<Default>"Test"</Default>
				</Literal>
				<Literal Editable="false">
					<ID>SystemWindowsFormsMessageBox</ID>
					<Function>SimpleTypeName(global::System.Windows.Forms.MessageBox)</Function>
				</Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp"><![CDATA[$SystemWindowsFormsMessageBox$.Show($string$);$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Yeni oluşturacağımız snippet ta mbox kısayolunu kullanmak istediğim için orjinaliyle karışmasın diye, orjinal snippet dosyasındaki kısayolu mbox2 olarak değiştirdim.

Şimdi gelelim kendi dosyamıza:

C:\Users\Devrim Altınkurt\Documents\Visual Studio 2010\Code Snippets\Visual C#\My Code Snippets\mbox.snippet

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>mbox</Title>
			<Shortcut>mbox</Shortcut>
			<Description>MessageBox.Show için kısayol</Description>
			<Author>Devrim ALTINKURT</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>string</ID>
					<ToolTip>Mesaj Metni</ToolTip>
					<Default>Mesaj metni buraya</Default>
				</Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp"><![CDATA[MessageBox.Show("$string$", MessageBox.MesajTipleri.Success);$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Güzel iş.

Şimdi de kod tarafında kullanmayı göstereyim:

mbox.snippet dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.

Projeyi indirmek için buraya tıklayınız.

Herkese iyi çalışmalar diliyorum.


Not: Videoların kaliteli görünmediğinin farkındayım, idare edin artık. :)