C# elemanlarının dokümantasyon başlığı olmalıdır

C# kod bloklarının (metotların, classların, vs.) birer dokümantasyon başlıkları olmalıdır.

Örnek:

///<summary>
/// Adı ve soyadı birleştirir
///</summary>
///<param name="ad">Ad alanı</param>
///<param name="soyad">Soyad alanı</param>
///<returns>Ad ve soyadı birleştirir ve bir string döndürür.</returns>
public string AdSoyadBirlestir(string ad, string soyad)
{
  return ad + " " + soyad;
}